137d_binari copia

i binari in direzione Pisa e Lucca